Lượt truy cập: 14635471
Người online: 105

Họ và tên: Bế Minh Đức

Tên thường gọi: Bế Minh Đức

Ngày sinh: 15/2/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng

Ngày vào đảng: 24/1/1998

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không