Lượt truy cập: 14635370
Người online: 325

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Anh

Ngày sinh: 3/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trường Thọ, huyện An Lão , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại thương, Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội,

Nơi làm việc: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp,

Ngày vào đảng: 19/5/1994

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: Công văn 5612-CV/TW ngày 22/12/2017 của Văn phòng Trung ương về nhân sự (mật). Ngày 25/12/2017, Bộ Chính trị có Quyết định 648 phân công ông Nguyễn Hoàng Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.