Lượt truy cập: 14265624
Người online: 145

Họ và tên: Nguyễn Văn Quyền

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quyền

Ngày sinh: 11/12/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Luật gia Việt Nam

Ngày vào đảng: 3/11/1983

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không