Lượt truy cập: 14266057
Người online: 52

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày vào đảng: 25/8/1982

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện Châu Thành (năm 1986); Tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1990 - 1994; thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2011