Lượt truy cập: 14266651
Người online: 86

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12/4/1954

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân sách nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 9/12/1981

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 1991-1995