Lượt truy cập: 12639504
Người online: 96

Họ và tên: Huỳnh Văn Tiếp

Tên thường gọi: Huỳnh Văn Tiếp

Ngày sinh: 15/12/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Ngày vào đảng: 9/12/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không