Lượt truy cập: 12629011
Người online: 102

Họ và tên: Trần Hồng Thắm

Tên thường gọi: Trần Hồng Thắm

Ngày sinh: 17/11/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ

Ngày vào đảng: 26/4/1999

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không