Lượt truy cập: 12620939
Người online: 92

Họ và tên: Nguyễn Minh Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Phương

Ngày sinh: 22/2/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Ấp Tân Hoà, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi , Cà Mau

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y học

Nghề nghiệp, chức vụ : Giảng viên, Đảng ủy viên, Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nơi làm việc: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/3/2006

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không