Lượt truy cập: 12705296
Người online: 134

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phương

Ngày sinh: 3/4/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nuôi trồng thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ : Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/10/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không