Lượt truy cập: 12649963
Người online: 220

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

Tên thường gọi: Trần Thanh Mẫn

Ngày sinh: 12/8/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủy Cần Thơ

Ngày vào đảng: 25/8/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện Châu Thành (năm 1986); tỉnh Cần Thơ khóa IV (1990-1995); thành phố Cần Thơ khóa VII (2004-2011)