Lượt truy cập: 12626149
Người online: 186

Họ và tên: Nguyễn Minh Kha

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Kha

Ngày sinh: 12/2/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên; Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,

Nơi làm việc: Công an thành phố Cần Thơ

Ngày vào đảng: 23/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không