Lượt truy cập: 14616417
Người online: 447

Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Xuân

Ngày sinh: 6/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hưng Phú, quận Cái Răng , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Ngày vào đảng: 16/11/1981

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011