Lượt truy cập: 13788178
Người online: 405

Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Xuân

Ngày sinh: 6/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hưng Phú, quận Cái Răng , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công tác xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Ngày vào đảng: 16/11/1981

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011