Lượt truy cập: 14266176
Người online: 62

Họ và tên: Trần Quốc Trung

Tên thường gọi: Trần Quốc Trung

Ngày sinh: 9/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủy Cần Thơ

Ngày vào đảng: 5/5/1989

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Cần Thơ khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016