Lượt truy cập: 14635549
Người online: 94

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phương

Ngày sinh: 3/4/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Phước, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/10/1997

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không