Lượt truy cập: 14433877
Người online: 112

Họ và tên: Trần Thị Vĩnh Nghi

Tên thường gọi: Trần Thị Vĩnh Nghi

Ngày sinh: 10/12/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường An Cư, quận Ninh Kiều , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành đoàn Cần Thơ

Ngày vào đảng: 29/6/2001

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016