Lượt truy cập: 14628974
Người online: 133

Họ và tên: Lê Thanh Vân

Tên thường gọi: Lê Thanh Vân

Ngày sinh: 23/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/7/1984

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không