Lượt truy cập: 14628955
Người online: 130

Họ và tên: Trương Minh Hoàng

Tên thường gọi: Trương Minh Hoàng

Ngày sinh: 12/6/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Séc

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 24/2/1983

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không