Lượt truy cập: 14477891
Người online: 111

Họ và tên: Bùi Ngọc Chương

Tên thường gọi: Bùi Ngọc Chương

Ngày sinh: 4/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học Sư phạm Toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/12/1985

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không