Lượt truy cập: 12652520
Người online: 418

Họ và tên: Trương Thị Yến Linh

Tên thường gọi: Trương Thị Yến Linh

Ngày sinh: 21/5/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 5, Thành phố Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bác sĩ điều trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, Ủy viên UBMTTQ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2009 - 2014

Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không