Lượt truy cập: 12652143
Người online: 117

Họ và tên: Trương Minh Hoàng

Tên thường gọi: Trương Minh Hoàng

Ngày sinh: 12/6/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau

Ngày vào đảng: 24/2/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không