Lượt truy cập: 12652824
Người online: 244

Họ và tên: Dương Thanh Bình

Tên thường gọi: Dương Thanh Bình

Ngày sinh: 8/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày vào đảng: 1/1/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không