Lượt truy cập: 12652827
Người online: 244

Họ và tên: Bùi Ngọc Chương

Tên thường gọi: Bùi Ngọc Chương

Ngày sinh: 4/9/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân toán

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Về các vấn đề xã hội, 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 6/12/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không