Lượt truy cập: 12625892
Người online: 174

Họ và tên: Trần Văn

Tên thường gọi: Trần Văn

Ngày sinh: 26/5/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Trưởng Tiểu ban Đầu tư công Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Thành viên Tiểu ban An ninh Ủy ban Quốc phòng An ninh; Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm giao thông; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - New Zealand

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 25/11/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không