Lượt truy cập: 12646703
Người online: 144

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khanh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Khanh

Ngày sinh: 15/7/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Điền, huyện Chợ Mới , An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sinh học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban tổ chức Trung ương

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Trung ương

Ngày vào đảng: 9/4/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không