Lượt truy cập: 14266058
Người online: 51

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hận

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hận

Ngày sinh: 17/2/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân ngành Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Ngày vào đảng: 4/5/1994

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016