Lượt truy cập: 13974475
Người online: 70

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hận

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hận

Ngày sinh: 17/2/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cử nhân ngành Kinh tế nông nghiệp, Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Ngày vào đảng: 4/5/1994

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Thành phố Cà Mau nhiệm kỳ 2011-2016