Lượt truy cập: 14098408
Người online: 110

Họ và tên: Thái Trường Giang

Tên thường gọi: Thái Trường Giang

Ngày sinh: 15/7/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học và kỹ thuật môi trường, Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Giám đốc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau

Ngày vào đảng: 31/8/2001

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2011