Lượt truy cập: 14107116
Người online: 144

Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Việt Thắng

Ngày sinh: 1/11/1948

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội nghề cá Việt Nam

Ngày vào đảng: 10/7/1980

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không