Lượt truy cập: 14266147
Người online: 62

Họ và tên: Đặng Thuần Phong

Tên thường gọi: Đặng Thuần Phong

Ngày sinh: 8/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Văn, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xri Lanca

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/6/1987

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không