Lượt truy cập: 12652533
Người online: 418

Họ và tên: Trần Dương Tuấn

Tên thường gọi: Trần Dương Tuấn

Ngày sinh: 8/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 28/7/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không