Lượt truy cập: 12618484
Người online: 68

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Đào

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phương Đào

Ngày sinh: 1/12/1962

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử (Đại học Thanh vận, Liên Xô cũ)

Nghề nghiệp, chức vụ : Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 13/2/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ (2004-2011), (2011-2016)