Lượt truy cập: 12625888
Người online: 172

Họ và tên: Trịnh Thị Thanh Bình

Tên thường gọi: Trịnh Thị Thanh Bình

Ngày sinh: 10/6/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 11/3/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (1999-2004)