Lượt truy cập: 12652773
Người online: 230

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày sinh: 12/4/1954

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 9/12/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị; Tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội