Lượt truy cập: 12705345
Người online: 70

Họ và tên: Đặng Thuần Phong

Tên thường gọi: Đặng Thuần Phong

Ngày sinh: 8/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn, Cao cấp thanh vận, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/6/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không