Lượt truy cập: 13167351
Người online: 89

Họ và tên: Trần Dương Tuấn

Tên thường gọi: Trần Dương Tuấn

Ngày sinh: 8/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Cơ quan Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 28/7/1985

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không