Lượt truy cập: 14086131
Người online: 84

Họ và tên: Trần Dương Tuấn

Tên thường gọi: Trần Dương Tuấn

Ngày sinh: 8/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/7/1985

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, VIII, IX