Lượt truy cập: 14107107
Người online: 149

Họ và tên: Cao Văn Trọng

Tên thường gọi: Cao Văn Trọng

Ngày sinh: 9/9/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Hoà, huyện Ba Tri , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Kinh tế công nghiệp, Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 22/12/1994

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011 - 2016