Lượt truy cập: 14478894
Người online: 100

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Ngày sinh: 31/1/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý và Bảo tồn gen thực vật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 15/3/1999

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không