Lượt truy cập: 13974651
Người online: 100

Họ và tên: Lê Quốc Phong

Tên thường gọi: Lê Quốc Phong

Ngày sinh: 3/5/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không