Lượt truy cập: 14629113
Người online: 122

Họ và tên: Trần Hồng Nguyên

Tên thường gọi: Trần Hồng Nguyên

Ngày sinh: 26/5/1969

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Angiêri

Nơi làm việc: Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 4/12/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không