Lượt truy cập: 12646038
Người online: 127

Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phúc

Ngày sinh: 19/5/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đức Long, TP. Phan Thiết , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngành kỹ thuật nữ công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận khóa XIII

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 20/1/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

Phụ chú: Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 739/NQ-UBTVQH13