Lượt truy cập: 12618477
Người online: 63

Họ và tên: Đỗ Ngọc Niễn

Tên thường gọi: Đỗ Ngọc Niễn

Ngày sinh: 16/8/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đại tá, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 26/4/1983

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không