Lượt truy cập: 12646702
Người online: 143

Họ và tên: Lê Đắc Lâm

Tên thường gọi: Lê Đắc Lâm

Ngày sinh: 10/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 20/11/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh