Lượt truy cập: 12639594
Người online: 110

Họ và tên: Vũ Hải

Tên thường gọi: Vũ Hải

Ngày sinh: 18/8/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Hồng, huyện Bình Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tiếng Pháp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội

Ngày vào đảng: 19/7/1990

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không