Lượt truy cập: 14266151
Người online: 58

Họ và tên: Nguyễn Thị Phúc

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phúc

Ngày sinh: 19/5/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đức Long, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm chuyên ngành Kỹ thuật - Nữ công,

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 20/1/1994

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 -2011, 2011-2016