Lượt truy cập: 14628950
Người online: 128

Họ và tên: Bố Thị Xuân Linh

Tên thường gọi: Bố Thị Xuân Linh

Ngày sinh: 1/3/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Chăm

Quê quán: Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 27/7/1999

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không