Lượt truy cập: 13167348
Người online: 86

Họ và tên: Nguyễn Hồng Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Hải

Ngày sinh: 5/6/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cầu - đường bộ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 7/6/2000

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không