Lượt truy cập: 14107012
Người online: 85

Họ và tên: Nguyễn Hồng Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Hồng Hải

Ngày sinh: 5/6/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cầu - đường bộ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy Phan Thiết, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Thành ủy Phan Thiết

Ngày vào đảng: 7/6/2000

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016