Lượt truy cập: 14266709
Người online: 64

Họ và tên: Huỳnh Thanh Cảnh

Tên thường gọi: Huỳnh Thanh Cảnh

Ngày sinh: 10/11/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận

Ngày vào đảng: 17/9/1983

Đoàn ĐBQH: Bình Thuận

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011