Lượt truy cập: 12640818
Người online: 415

Họ và tên: Ngô Đức Mạnh

Tên thường gọi: Ngô Đức Mạnh

Ngày sinh: 1/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hương Thủy, huyện Hương Khê , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội, Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về thông tin đối ngoại.

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/4/1994

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không