Lượt truy cập: 13973079
Người online: 54

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 23/8/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Vênêxuêla

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/10/1987

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không