Lượt truy cập: 14266124
Người online: 66

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Tuấn Anh

Ngày sinh: 23/8/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Vênêxuêla

Nơi làm việc: Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/10/1987

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không