Lượt truy cập: 12626663
Người online: 520

Họ và tên: Trần Ngọc Thuận

Tên thường gọi: Trần Ngọc Thuận

Ngày sinh: 26/11/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Nghề nghiệp, chức vụ : Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Ngày vào đảng: 26/9/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không